• Ofset štampa

    Ofset štampa je štampa visoke rezolucije i namenjena je štampanju većih serija gde može dostići cenu i do 10 puta nižu u odnosu na druge tehnike štampanja na papiru.
    Ofset štampa se primenjuje za štampu na papiru i polukartonu (papir veće gramaže). Najčešće su to u pitanju plakati, flajeri, vizit karte, brošure i slično.