PVC vizit karte

  • PVC vizit karte

    Prednosti PVC plastičnih kartica su estetske, koliko i praktične.
    Za razliku od papirnih plastične PVC kartice su dugotrajnog veka, samim tim očuvanje idejnog rešenja koji oslikava Vašu firmu je dugotrajnije.
    Providne vizitkarte se izrađuju od PVC blanko providnih kartica.
    Štampa na ovakvim karticama omogućava da vaše idejno rešenje izazove jedinstven doživljaj kod posmatrača.