Štampani materijal

 • Flajeri i leci

  Flajeri se koriste gotovo za sve tipove reklamiranja, bilo da je reklamna poruka usluga koju pružate, proizvod koji prodajete, najava nekog događaja, koncerta, žurke ili nekog dešavanja.
  Lepo osmišljen i kvalitetno uradjen flajer retko kada bude bačen ili izgubljen i ljudi ga lako daju prijateljima kao preporuku ili sačuvaju. U kreiranju flajera ima puno slobode, od izbora papira, boje, pa do oblika…

 • Fascikle

  Potrebu za fasciklama ima gotovo svako ozbiljnije preduzeće.
  Visok nivo profesionalnosti predstavlja kada Vašu dokumentaciju, ugovore ili poslovne ponude svojim klijentima predajete u sopstvenim fasciklama, dizajniranim u stilu Vašeg preduzeća, sa vašim logom i podacima.

 • Memorandumi

  Memorandum je list papira, najčešće A4 formata, na kojem se nalaze osnovni podaci Vašeg poduzeća. Unutar poslovne komunikacije postoje određena pravila koja treba poštivati, jedno od njih govori da svako poduzeće ima vlastiti, originalan memorandum.
  Na memorandumu obavezno ide logo preduzeća, obično u gornjem levom uglu, a u hederu ili futeru podaci kao što su žiro račun, PIB, matični broj, kontakt telefoni, web sajt itd.

 • Plakati

  Plakat je izvrstan alat marketinga.
  Plakat ili poster najlakše možemo definisati kao štamparski promo materijal. Upotreba plakata česta je u promociji proizvoda i usluga (npr. koncerta, izložbi, događaja, akcijskih popusta…).

 • Katalozi

  Katalozi odnosno brošure su popularno i opšte primjenjivo sredstvo informisanja tj. tržišne komunikacije. Koriste se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupova proizvoda odnosno usluga.
  Potrebu za katalozima – brošurama ima svaka proizvodnja, veleprodaja, trgovina, industrija…

 • Knjige

  Knjige

 • Blokovska roba

  Blokovska roba može biti: paragon blok, otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, avionske karte, uplatnice…
  Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju) , numeraciju (brojeve)  ili da se klamuju (heftaju) ako je to potrebno.
  Obično se blokovska roba štampa na NCR papiru – NCR BLOK ali može da se štampa i na običnom ofset papiru.

 • Blokovi za pisanje

  Blok za pisanje je skup papira sa otisnutim osnovnim podacima Vašeg preduzeća, a koristi se u svakodnevnom radu za pisanje raznih podataka. Obično ih izrađujemo u standardnim dimenzijama A4, A5, A6.
  Blokovi su jedan od najboljih reklamnih proizvoda, zato što imaju maksimalnu upotrebnu vrednost, a samim tim i konstantnu vašu reklamnu poruku pred očima osobe koja je dobila i koristi vaš blok.

 • Nalepnice

  Nalepnice

 • Kese

  Kese

 • Ambalaža

  Ambalaža ima ulogu da upakuje proizvod, da ga predstavi na najbolji mogući način, istakne u odnosu na konkurentske proizvode i da se korisnik na osnovu tog prvog utiska odluči za kupovinu baš tog proizvoda.
  Ambalaža je veoma važna kod prvog odabira proizvoda, ali kvalitet je presudan za odluku potrošača da li će i u buduće nastaviti da ga kupuje.

 • Koverte

  Kvalitetna koverta, lepo oslikana, ostaviće prvi lep utisak i ukazati na Vašu poslovnost Vašem klijentu ili poslovnom partneru po uručenju pošte.