• Blokovska roba

    Blokovska roba može biti: paragon blok, otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, avionske karte, uplatnice…
    Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju) , numeraciju (brojeve)  ili da se klamuju (heftaju) ako je to potrebno.
    Obično se blokovska roba štampa na NCR papiru – NCR BLOK ali može da se štampa i na običnom ofset papiru.