• Tampon štampa

    Tampon štampa je tehnika duboke štampe sa indirektnim otiskivanjem gde se gumenim tamponom sa štamparske forme (klišea) boja prenosi na željeni predmet. Ova vrsta štampe se koristi najčešće za štampu na zakrivljenim površinama predmeta izrađenih od raznih materijala kao što su staklo, keramika, plastika, guma, metal.
    Najčešći artikli koji se štampaju tehnikom tampon štampe su olovke, upaljači, šoljice, pepeljare privesci i drugi promotivni artikli.