Digitalna štampa

Digitalna štampa

Digitalna štampa

Digitalna štampa je osmišljena da u potpunosti olakša proces štampe. Pripremljen materijal sa kompjutera odlazi pravo u mašinu za digitalnu štampu koja za svega par minuta izbacuje više desetina otisaka.
Digitalna štampa je posebno pogodna za: vizit karte, ID kartice, flajere, jelovnike, cenovnike, memorandume, pozivnice, kataloge, prospekte, brošure, kalendare, plakate, samolepljive etikete, nalepnice, deklaracije, knjige malih tiraža, preslikače…

Digitalna štampa je pre svega namenjena štampanju malih i srednjih tiraža. Tehnologija digitalne štampe omogućava da za svega nekoliko sati dobijete svoje kataloge, brošure, prospekte, flajere, vizit karte, pozivnice… što bi u ofset štampi trajalo nekoliko dana i bilo ne ekonomično zbog malog tiraža.

 • Bela vizit karta zadnja stranaVizit karte brosure i laptop

  Vizit karte

  Vizit karte se koriste kao element za razmenu kontaktnih informacija. Štampaju na različitim vrstama papira koristeći ofset i digitalne tehnike štampe. Vizit karte štampamo na digitalnoj Xerox mašini (Versant 180). Za štampu vizit karti koristimo papir kunstruk od 350gr ili specijalne papire gramature od 280-350gr. Rok izrade je 1-3 dana. Tipovi štampe na vizit kartama: 1/0 - Prednji strana crno bela / Bez štampe na poleđini 1/1 - Prednja strana crno bela / Poleđina crno bela 4/0 - Prednja strana pun kolor / Bez štampe na poleđini 4/1 - Prednja strana pun kolor / Poleđina crno bela 4/4 - Prednja strana pun kolor / Poleđina pun kolor
 • Plakati, posteri

  Plakat je izvrstan alat marketinga. Plakat ili poster najlakše možemo definisati kao štamparski promo materijal. Upotreba plakata česta je u promociji proizvoda i usluga (npr. koncerta, izložbi, događaja, akcijskih popusta...).
 • Nalepnice

  Nalepnice
 • Blokovi za pisanje (reklamni blokovi)

  Blok za pisanje je skup papira sa otisnutim osnovnim podacima Vašeg preduzeća, a koristi se u svakodnevnom radu za pisanje raznih podataka. Obično ih izrađujemo u standardnim dimenzijama A4, A5, A6. Blokovi su jedan od najboljih reklamnih proizvoda, zato što imaju maksimalnu upotrebnu vrednost, a samim tim i konstantnu vašu reklamnu poruku pred očima osobe koja je dobila i korisati vaš blok.
 • Flajeri i leci

  Flajeri se koriste gotovo za sve tipove reklamiranja, bilo da je reklamna poruka usluga koju pružate, proizvod koji prodajete, najava nekog događaja, koncerta, žurke ili nekog dešavanja. Lepo osmišljen i kvalitetno uradjen flajer retko kada bude bačen ili izgubljen i ljudi ga lako daju prijateljima kao preporuku ili sačuvaju. U kreiranju flajera ima puno slobode, od izbora papira, boje, pa do oblika...
 • Knjige

  Knjige se obično štampaju u A5 ili B5 formatu, na ofset hartiji, u broširanom povezu (lepljene sa strane), ali se mogu raditi i u bilo kojoj drugoj dimenziji i na različitim materijalima.
 • Memorandumi

  Memorandum je list papira, najčešće A4 formata, na kojem se nalaze osnovni podaci Vašeg poduzeća. Unutar poslovne komunikacije postoje određena pravila koja treba poštivati, jedno od njih govori da svako poduzeće ima vlastiti, originalan memorandum. Na memorandumu obavezno ide logo preduzeća, obično u gornjem levom uglu, a u hederu ili futeru podaci kao što su žiro račun, PIB, matični broj, kontakt telefoni, web sajt itd.

 • Katalozi, brošure

  Katalozi odnosno brošure su popularno i opšte primjenjivo sredstvo informisanja tj. tržišne komunikacije. Koriste se za oglašavanje i povećanje prodaje različitih skupova proizvoda odnosno usluga. Potrebu za katalozima - brošurama ima svaka proizvodnja, veleprodaja, trgovina, industrija...