PVC vizit karte – Usluge

[masterslider_pb id=“19″]

Prednosti PVC plastičnih kartica su estetske, koliko i praktične. Za razliku od papirnih plastične PVC kartice su dugotrajnog veka, samim tim očuvanje idejnog rešenja koji oslikava Vašu firmu je dugotrajnije. To se postiže pomoć u laminacije, koja može biti sjaja i matt.

Providne vizitkarte se izrađuju od PVC blanko providnih kartica. Štampa na ovakvim karticama omogućava da vaše idejno rešenje izazove jedinstven doživljaj kod posmatrača. Izrada vizitke ovog tipa, postavićete Vaš biznis na viši nivo, bićete u korak sa svetskim trendom.