Digitalna štampa

Digitalna štampa je osmišljena da u potpunosti olakša proces štampe. Pripremljen materijal sa kompjutera odlazi pravo u mašinu za digitalnu štampu koja za svega par minuta izbacuje više desetina otisaka.
Digitalna štampa je posebno pogodna za: vizit karte, ID kartice, flajere, jelovnike, cenovnike, memorandume, pozivnice, kataloge, prospekte, brošure, kalendare, plakate, samolepljive etikete, nalepnice, deklaracije, knjige malih tiraža, preslikače…
Digitalna štampa je pre svega namenjena štampanju malih i srednjih tiraža. Tehnologija digitalne štampe omogućava da za svega nekoliko sati dobijete svoje kataloge, brošure, prospekte, flajere, vizit karte, pozivnice… što bi u ofset štampi trajalo nekoliko dana i bilo ne ekonomično zbog malog tiraža.

Категорија:
  • Опис

Опис

Digitalno štampanje ili digitalna štampa se odnosi na metode direktne štampe na različite medije direktno iz računarskog programa. Najčešće se odnosi na profesionalnu štampu koja se obavlja preko laserskih ili ink-jet štampača malog ili velikog formata, tabačno ili iz papira u rolni a sve to u malim ili velikim obimima štampe.

Digitalna i ofset štampa, razlike

Digitalna štampa ima veću cenu po stranici odnosno odštampanom otisku u odnosu na tradicionalne metode ofset štame, ali ta cena se obično nadoknadi manjim troškovima u procesu izrade tehničkih elemenata potrebnih ya ofset štampu (npr. ofset ploče). Takođe digitalna štampa ima daleko kraće vreme izrade, jednostavniju modifikaciju materijala koji se štampa (promenljivi podaci) za svaki tabak, pa su rokovi za izradu poslova višestruko brži u odnosu na ofset štampu.

Digitalna tabačna štampa

Pod digitalnom tabačnom štampom se podrazumeva štampa na papirima različitih formata (A3, A4…).

Digitalna štampa – primena


Cenovnik digitalne štampe

Xerox Versant 180

Digitalna štampa u formatu 330 x 488mm

Digitalna štampa 1-20 20-99 100-199 200-499 500+
Tabak 330x488mm 4/0 0,60 0,45 0,40 0,35 0,30
Tabak 330x488mm 4/1 0,80 0,53 0,48 0,43 0,38
Tabak 330x488mm 4/4 1,00 0,61 0,56 0,51 0,46
Tabak 330x488mm 1/0 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15
Tabak 330x488mm 1/1 0,50 0,35 0,30 0,27 0,25
Doplata za muflon i 350gr +0,08/tabak
Doplata za baner 330x660mm +0,40/tabak

Cenovnik dorade štampanog materijala

Plastifikacija 1-20 21-99 100-199 200-499 500+
Topla plastifikacija A3 1/0, Sjaj 0,15 0,09 0,08 0,07 0,06
Topla plastifikacija A3 1/0, Mat 0,20 0,10 0,09 0,08 0,07
Bigovanje 0,10 0,06 0,05 0,04 0,03
Klamovanje i savijanje 0,15 0,13 0,08 0,06 0,05
Sečenje na nožu 4,00

Sve cene su izražene u eurima bez PDV-a. Plaćanje po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.


Posetite našu kontakt stranu ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o našim proizvodima i uslugama.