Sito štampa – Usluge

[masterslider_pb id=“11″]

Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Posebnu primenu nalazi u tekstilnoj industriji za štampu najraznovrsnijih tekstilnih materijala.
Prednost sito štampe je visok kvalitet otiska i njegova trajnost. Sito štampa je tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu.

Pogodna je za štampu na plastici, drvetu, keramici i sličnim podlogama raznih oblika i namena.
S obzirom na raznovrsne mogućnosti, ova tehnika je našla primenu u mnogim industrijskim granama, a naročito mesto zauzima u tekstilnoj industriji (majice, trenerke, dresovi, radna odela…).