Ofset štampa

Ofset štampa

Ofset štampa je štampa visoke rezolucije i namenjena je štampanju većih serija gde može dostići cenu i do 10 puta nižu u odnosu na druge tehnike štampanja na papiru.
Ofset štampa se primenjuje za štampu na papiru i polukartonu (papir veće gramaže). Najčešće su to u pitanju plakati, flajeri, vizit karte, brošure i slično.

Ravna ofset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se prethodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu.
Kod ravne štampe štampajući i neštampajući elementi nalaze se u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama.