Sito štampa

Sito štampa

Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Pogodna je za štampu na plastici, drvetu, keramici i sličnim podlogama raznih oblika i namena. Posebnu primenu nalazi u tekstilnoj industriji za štampu najraznovrsnijih tekstilnih materijala. Prednost sito štampe je visok kvalitet otiska i njegova trajnost.
Sito štampa je tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu.
Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom.
S obzirom na raznovrsne mogućnosti, ova tehnika je našla primenu u mnogim industrijskim granama, a naročito mesto zauzima u tekstilnoj industriji (majice, trenerke, dresovi, radna odela…).