Plakati, posteri

Plakati, posteri

Plakat je izvrstan alat marketinga.
Plakat ili poster najlakše možemo definisati kao štamparski promo materijal. Upotreba plakata česta je u promociji proizvoda i usluga (npr. koncerta, izložbi, događaja, akcijskih popusta…).

Plakat ili poster najlakše možemo definisati kao štamparski promo materijal. Upotreba plakata česta je u promociji proizvoda i usluga (npr. koncerta, izložbi, događaja, akcijskih popusta…).

Plakat je izvrstan alat marketinga.
Svojevremeno su plakate zbog velikih troškova štampale samo velike štamparije, ali danas, pojavom kvalitetne digitalne štampe, plakate mogu po jednakim cenama štampati većina malih i srednjih štamparija.