Ambalaža

Ambalaža

Ambalaža ima ulogu da upakuje proizvod, da ga predstavi na najbolji mogući način, istakne u odnosu na konkurentske proizvode i da se korisnik na osnovu tog prvog utiska odluči za kupovinu baš tog proizvoda.
Ambalaža je veoma važna kod prvog odabira proizvoda, ali kvalitet je presudan za odluku potrošača da li će i u buduće nastaviti da ga kupuje.

Ambalaža ima ulogu da upakuje proizvod, da ga predstavi na najbolji mogući način, istakne u odnosu na konkurentske proizvode i da se korisnik na osnovu tog prvog utiska odluči za kupovinu baš tog proizvoda. Ambalaža je veoma važna kod prvog odabira proizvoda, ali kvalitet je presudan za odluku potrošača da li će i u buduće nastaviti da ga kupuje.