Blokovska roba

Blokovska roba

Blokovska roba može biti: paragon blok, otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, avionske karte, uplatnice…
Blokovi mogu da imaju perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju) , numeraciju (brojeve)  ili da se klamuju (heftaju) ako je to potrebno.
Obično se blokovska roba štampa na NCR papiru – NCR BLOK ali može da se štampa i na običnom ofset papiru.

Blokovska roba

Blokovska roba obuhvata proizvode kao što su:
  • paragon blok,
  • otpremnice,
  • fakture,
  • profakture,
  • dostavnice,
  • vaučeri,
  • avionske karte,
  • uplatnice kao i mnogi drugi proizvodi.
Blokovska roba oubhvata proizvode koju zahtevaju različitu vrstu perforacije i numeracije a najčešće se štampaju u formatima A6, A5 i A4. Povezivanje blokova u celinu se izvodi klamovanjem (heftanjem) ili lepljenjem, perforacija može biti linijska ili rupičasta za cepanje listova iz bloka, numeracija brojevima ili drugim oznakama.

NCR Blokovska roba

Štampa se na NCR papiru (NCR blok, mastilo je postavljeno na poleđini papira pa je preslikavanje ili kopiranje upisa moguće bez upotrebe indiga). Koršćenjem kartona moguće je odrediti željeni broj kopija odvajanjem od ostatka bloka.

Ofset blokovska roba

Štampa se na klasičnom ofsetnom papiru gde je za preslikavanje ili kopiranje zapisa neophodna upotreba indiga. Ukoliko je neophodno upis kopirati u više primeraka postavlja se veći broj indiga između originala i svake sledeće kopije.

Cenovnik blokovske robe

Za formiranje cene dostavite nam Vaš upit putem naše kontakt forme ili nas pozovite.  

Posetite našu kontakt stranu ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o našim proizvodima i uslugama.