Flajeri i leci

Flajeri i leci

Flajeri se koriste gotovo za sve tipove reklamiranja, bilo da je reklamna poruka usluga koju pružate, proizvod koji prodajete, najava nekog događaja, koncerta, žurke ili nekog dešavanja.
Lepo osmišljen i kvalitetno uradjen flajer retko kada bude bačen ili izgubljen i ljudi ga lako daju prijateljima kao preporuku ili sačuvaju. U kreiranju flajera ima puno slobode, od izbora papira, boje, pa do oblika…

Namena flajera i letaka

Flajer (Letak) je oblik reklamnog papira namenjen širokoj distribuciji koja se obavlja uglavnom na javnim mestima, ali se dele i pojedincima ili šalju poštom. Flajere mogu koristiti fizička lica, firme, profitne i neprofitne organizacije, vladine organizacija i drugi. Flajeri se najčešće koriste za:
  • Oglašavanje događaja kao što su koncerti, nastupi u noćnim klubovima, festivali ili politički skupovi,
  • Promovisasanje preduzeća za prodaju robe i usluga (servisni poslovi, restorani, saloni i sl.),
  • Promovisanje političkih partija i njihovih aktivnosti tokom političkih kampanja na izborima,
  • Kao razglednice, pamfleti i mali plakati, flajeri su najjeftiniji oblik masovnog marketinga i komunikacije.


Cena flajera zavisi od izabrane dimenzije koja može biti A4, A5, A6, A7, zatim od štampe koja može biti kolorna ili crno bela jednostrana ili obostrana.


Posetite našu kontakt stranu ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o našim proizvodima i uslugama.