Tampon štampa

Tampon štampa

Tampon štampa je tehnika duboke štampe sa indirektnim otiskivanjem gde se gumenim tamponom sa štamparske forme (klišea) boja prenosi na željeni predmet. Ova vrsta štampe se koristi najčešće za štampu na zakrivljenim površinama predmeta izrađenih od raznih materijala kao što su staklo, keramika, plastika, guma, metal.
Najčešći artikli koji se štampaju tehnikom tampon štampe su olovke, upaljači, šoljice, pepeljare privesci i drugi promotivni artikli.
Prednost otiska dobijenog tehnikom tampon štampe jeste njegova primenljivost. Tampon štampa pruža mogućnost otiskivanja na predmetima koji imaju neravne površine, na kojima drugim tehnikama ne bi bilo moguće štampati.
Takođe tampon štampa podržava štampu na predmetima izrađenim od različitih materijala. Ova tehnika nam omugaćava da štampamo na keramici, staklu, plastici…