Gravura

Gravura

Laserska gravura podrazumeva korišćenje laserskog zraka za ispisivanje po predmetima ili sečenje.
Gravura proizvodi utisak ekskluzivnosti i koristi se za materijale kao što su metal, staklo, drvo, plastika.
Štamparija Art Vision poseduje dve vrste lasera koje koristimo za gravuru najčešće reklamnog materijala i za isecanje drvenih i plastičnih materijala.
Co2 laser se koristi za sečenje i gravuru na obojenim materijalima.
Fiber laser se koristi za gravuru na aluminijumu i čeliku.